SHORTCUT UNTUK KEYBOARD VERSI WINDOWS

PINTASAN UMUM

1.

CTRL + C

Copy

2.

CTRL + X

Cut

3.

CTRL + V

Paste

4.

CTRL + Z

Undo

5.

DELETE

Delete

6.

SHIFT + DELETE

Padam item secara kekal (tiada dalam Recycle bin)

7.

CTRL APABILA SERET ITEM

Copy item terpilih

8.

CTRL + SHIFT APABILA SERET ITEM

Cipta shortcut untuk item terpilih

9.

F2

Rename item terpilih

10.

CTRL + PANAH KANAN

Gerakkan titik sisipan ke permulaan perkataan seterusnya

11.

CTRL + PANAH KIRI

Gerakkan titik sisipan ke permulaan perkataan sebelumnya

12.

CTRL + PANAH BAWAH

Gerakkan titik sisipan ke perenggan selepasnya

13.

CTRL + PANAH ATAS

Gerakkan titik sisipan ke perenggan sebelumnya

14.

CTRL + SHIFT DENGAN MANA-MANA PANAH

Serlahkan sebahagian teks pilihan

15.

SHIFT DENGAN MANA-MANA PANAH

Pilih 1 item pada tetingkap atau desktop / teks dalam dokumen

16.

CTRL + A

Pilih semua

17.

F3

Carian untuk fail atau folder

18.

ALT + ENTER

Paparkan properties objek yang dipilih

19.

ALT + SPACEBAR

Buka menu shortcut untuk tetingkap aktif

20.

CTRL + F4

Tutup dokumen aktif dalam program-program yang membolehkan anda mempunyai pelbagai dokumen dibuka serentak

21.

ALT + TAB

Bertukar-tukar antara item yang dibuka

22.

ALT + ESC

Kitaran melalui item dalam susunan yang dibuka

23.

F6

Kitarkan antara elemen skrin dalam tetingkap atau desktop

24.

F4

Paparkan senarai bar Address dalam My Computer atau Windows Explorer

25.

SHIFT + F10

Paparkan menu shortcut untuk item terpilih

26.

ALT + SPACEBAR

Paparkan menu System untuk tetingkap aktif

27.

CTRL + ESC

Paparkan menu Start

28.

F10

Aktifkan bar menu dalam aktif program

29.

PANAH KANAN

Buka menu seterusnya ke sebelah kanan / buka submenu

30.

PANAH KIRI

Buka menu seterusnya ke sebelah kiri / tutup submenu

31.

F5

Kemaskini tetingkap aktif

32.

BACKSPACE

Lihat folder lebih atas dalam My Computer atau Windows Explorer

33.

ESC

Batalkan tugasan semasa

34.

SHIFT BILA MASUKKAN CD-ROM DALAM PEMACU CD-ROM

Menghalang CD-ROM daripada dimainkan secara automatik

35.

F1

Help

36.

ALT + F4

Keluar daripada program

37.

LOGO WINDOWS + L

Kunci komputer (tanpa CTRL+ALT+DELETE)

 

PINTASAN PHOTO VIEWER

38.

CTRL + . (titik)

Putarkan foto mengikut arah jam

39.

CTRL + , (koma)

Putarkan foto lawan arah jam

40.

ALT + O

Buka foto sekarang dalam aplikasi lain seperti Paint dan sebagainya

41.

CTRL + C

Copy fail foto sekarang ke clipboard

42.

ALT + E / CTRL + S

E-mel foto sekarang

43.

ALT + ENTER

Lihat properties foto sekarang

44.

SHIFT + DELETE

Padam foto sekarang secara kekal

45.

DELETE

Padam foto

46.

LOGO WINDOWS + (+) / (-)

Buka Magnifier / Zoom In dan Zoom Out

47.

CTRL + P

Cetak foto sekarang

 

NAVIGASI INTERNET EXPLORER

48.

CTRL + B

Buka kotak dialog Organize Favourite

49.

CTRL + E

Buka bar Search

50.

CTRL + F

Mulakan utility Find

51.

CTRL + H

Buka bar History

52.

CTRL + I

Buka bar Favorites

53.

CTRL + L

Buka kotak dialog Open

54.

CTRL + N

Buka tetingkap baru

55.

CTRL + O

Buka laman atau web baru

56.

CTRL + P

Buka kotak dialog Print

57.

CTRL + R

Kemaskini laman web sekarang

58.

CTRL + W

Tutup tetingkap sekarang

59.

CTRL + S

Simpan laman sekarang

60.

F5

Refresh laman sekarang

61.

F1

Paparkan bantuan

62.

F11

Skrin penuh

63.

SHIFT + F10

Paparkan menu pintasan untuk pautan

64.

ALT + HOME

Pergi ke laman Home

65.

CTRL + TAB / CTRL + SHIFT +TAB

Bertukar-tukar antara tab

66.

CTRL + D

Simpan laman sekarang ke Favorites

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *